FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

Get Adobe Flash player

Nyheder

Bygherrerådgiver for KEjd
ifm. nyt bibliotek og ny teatersal i Valby
19.3.2014

Esbensen A/S har sammen med
Kuben Management A/S og White A/S
vundet opgaven som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme i forbindelse med nyt bibliotek og ny teatersal i Valby.
Opgaven omfatter i fase 1 udarbejdelse af byggeprogram, fastlæggelse af udbudsstrategi samt en totaløkonomisk beregning og bæredygtighedsvurdering.
På baggrund af dette arbejde besluttes efterfølgende om projektet skal realiseres eller ej.

Arbejdet baseres på et ideoplæg udarbejdet af Københavns Kommune  og Claus Bjarrum Arkitekt
i et tæt samarbejde med Valby Lokaludvalg og andre interessenter.

Nyt bibliotek og ny teatersal i Valby
Illustration: Claus Bjarrum Arkitekter

3. etape af Grundtvigsparken i Sønderborg igangsættes 
4.3.2014

Esbensen er blevet bedt om at gå i gang med projekteringen af 3. etape af
Grundtvigsparken i Sønderborg.
Det er den sidste etape af et stort boligprojekt centralt i Sønderborg for Boligforeningen B42 sammen med Arkitektfirmaet 78 og Rambøll som konstruktionsingeniører.

Grundtvigsparken består herefter af 120 almene boliger i tæt-lavt byggeri med fokus på lavt energiforbrug og med solceller til strømforsyning.
Bebyggelsen er kendetegnet ved et meget flot fællescenter med indendørs svømmehal,
wellness område og cafe.
Det er da også gået meget hurtigt med at udleje de 120 boliger i Sønderborg.

Grundtvigsparken, Sønderborg
Illustration: A78

Energioptimering af Post Danmark
3.3.2014

Esbensen er bygherrerådgiver ifm. energioptimering af Post Danmarks 120.000 m² store centralpostbygning i København.

Esbensen vinder stort botilbud i Hadsten
28.2.2014

Sammen med Aarhus Arkitekter har Esbensen A/S vundet konkurrencen om et nyt botilbud på
4000 m² i Favrskov Kommune. Den samlede anlægssum er omkring 100 mio. kr.

Botilbudet består af 33 almene boliger, service- og fællesfaciliteter, 6 aflastningsboliger og et aktivitetscenter med specialtilbud for udviklingshæmmede.

Hadbjergparken, aktivitetscenter
Illustration: Aarhus Arkitekterne A/S

Udover Aarhus Arkitekterne og 
Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S består vinder holdet af Grün Landskabsarkitekter og 
Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma.

Holdet blev suveræne vindere af konkurrencen, selvom det ikke var det billigste forslag. Vinderparametrene var arkitektur, funktion og energidesign.

Esbensen skal stå for projektering af alle tekniske installationer samt rådgivning ifm. overholdelse af krav om energi og indeklima. 
Byggeriet skal overholde lavenergiklasse 2015 uden brug af vedvarende energi.

Hadbjergparken, gaderum. 
Illustration: Aarhus Arkitekterne A/S

Esbensen skal udarbejde en
energiudredning for udviklingen af
Føyka/Elvely og Asker centrum i Norge
21.2.2014

Esbensen har sammen med vores norske samarbejdspartnere Asplan Viak vundet opgaven om at udarbejde en energiudredning ifm. udviklingen af Føyka/Elvely og det eksisterende Asker centrum, som ligger nær Oslo i Norge.

Læs mere om projektet

Kort over Føyka /Elvely og Akser centrum med foreløbig afgrænsning

Esbensen vinder 2. fase af konkurrence om ny bebyggelsesplan i Berlin
20.2.2014

Med afsæt i moderne boligkrav og Bruno Tauts unikke boligbebyggelse fra 1920'erne, har
Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S sammen med Tegnestuen Vandkunsten A7S vundet 2. fase af konkurrencen om en ny boligbebyggelse med ca. 600 boliger i Charlottenburg, Berlin.
Esbensen har været ansvarlig for bæredygtighed, energiforsyningsstrategi med udstrakt anvendelse af solceller samt energioptimering af bebyggelsens design inkl. sikring af bedst mulige dagslysforhold.

Ny boligbebyggelse med ca. 600 boliger, Charlottenburg, Berlin.
Illustration: Tegnestuen Vandkun
sten A/S

Kannikegården -
nyt menighedshus til Ribe Domkirke
18.2.2014

I forbindelse med opførelsen af
Ribe Domsogns Menighedsråds nye hus skal Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S stå for projekteringen af VVS og El.
Det særlige ved denne opgave er, at der på byggegrunden er fundet en række arkæologiske fund. En murstensruin af kannikernes kloster fra år 1100 vil f.eks. blive integreret i bygningens udstillingsrum i stueetagen. 
Kannikegården, Udstillingsrum i stueetagen, Ribe
Illustration: Lundgaard og Tranberg Arkitekter

Projektet udføres i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt Oesten Ingeniører & Arkitekter i Aabenraa

Kannikegården, Ribe
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Aa+ - energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger
12.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S skal som underrådgiver til Dansk Energi Management (DEM) assistere Aarhus Kommune i at energirenovere de kommunale bygninger. Esbensen skal bl.a. bidrage med sin faglige ekspertise på solcellerområdet.

Aarhus Kommune ønsker med energirenoveringen at gå foran med eksempler på, hvordan Aarhus Kommune i 2030 bliver CO2-neutralt.
Opgaven som bygherrerådgiver for Aarhus Kommune blev vundet af et konsortium bestående af DEM A/S & Bascon A/S.

Læs mere om Aarhus Kommunes energirenovering

Opstart af Seniorboliger Syd
12.02.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S skal sammen med Tegnestuen Vandkunsten A/S og
Marianne Levinsen Landskab Aps. 
stå for
udførelsen af den første halvdel af i alt
100 seniorboliger (4.500 m²) på 

Diakonissestiftelsens grund på Frederiksberg. 

Læs mere om seniorboligerne

Visualisering af foreløbigt forslag til udformning af seniorboligerne.
Illustration: Tegnestuen Vandkunsten A/S

Marie Louise Gården - mere bærerdygtighed i børnehøjde
12.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og
Lendager Arkitekter er i gang med 
sammenbygningen af 2 børnehaver på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 
Esbensen står for  projektering af installationerne samt energi og indeklima.

Aktuelt 

Esbensen prækvalificeret til totalrådgivning til genopførsel af bygningerne på Svanemøllens Kaserne
4.4.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i
samarbejde med Erik Møller Arkitekter blevet 
prækvalificeret til at give tilbud på
'Totalrådgivning til genopførsel af bygninger på Svanemøllens Kaserne i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej'.

Esbensen deltager i ekspertmøde
d. 25-28 marts 2014 - Napoli
26.3.2014

Olaf Bruun Jørgensen deltager i IEA Solar Heating & Cooling Programme (SHC) Task 51 tredje ekspertmøde i Napoli.
Formålet med Task 51 er at sætte fokus på solenergi og byplanlægning.

Læs mere om IEA SHC & Task 51 her

Velkommen til Esbensens nye studentermedhjælp - Astrid Poulsen.
19.3.2014

Astrid har afsluttet sin diplomingeniøruddannelse med speciale i energi og indeklima, og er nu ved at læse til civilingeniør i Integreret Energidesign.

Astrid Poulsen
Esbensens nye studentermedhjælp 

8. september 2014 Energirenovering af bygninger, Middelfart

I samarbejde med Byggecentrum tilbyder Esbensen kursus i energirenovering. 

På dette kursus sættes der fokus på mulighederne for energibesparende renoveringstiltag og de formelle krav i Bygningsreglementet gennemgås. Konkrete energirenoveringsprojekter er udgangspunktet, hvor vi ser nærmere på, hvilke muligheder der ligger i forbedringer af  klimaskærm, ventilationsanlæg, varmeanlæg og energiforsyning og sammenholder det med betydningen for indeklimaet og bygningsfysikken - for både enfamilie-boliger og etageboligbyggeri.

Kursusleder/Underviser: Frederik Nors
Civilingeniør- energi
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Olaf Bruun Jørgensen,
Fagchef
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Jørgen Søndermark,
Bygningingeniør og Arkitekt, Projektleder
Realdania Byg

Læs mere om kurset på Byggecentrums hjemmeside

Langkærparken, Tilst - efter energirenoveringen
Foto: Esbensen

Esbensen prækvalificeret til om- og tilbygning af Skjern Bank Arena
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er blevet prækvalificeret til totalentreprisekonkurrencen om udvidelsen af Skjern Bank Arena.
Esbensen er i team med KPF Arkitekter, DRIAS og Jakobsen & Blindkilde Entreprenører.

Esbensen prækvalificeret til opførelse af ny Aabybro Skole
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i team med NCC Construction Danmark A/S og Ejendomsvirke A/S blevet prækvalificeret til at give tilbud på opførelsen og driften af Aabybro Skole.

Esbensen  prækvalificeret til byudvikling ved Fasanvej station 
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i teamet med Tegnestuen Vandkunsten A/S, TREDJE NATUR, PK3, ORBICON, WSP og Professor Peter Maskell,
blevet prækvalificeret til masterplankonkurrencen om byudvikling ved Fasanvej station.

Esbensen prækvalificeret til bygherrerådgivning ifm. renovering og områdeudvikling af Bellahøj
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i samarbejde med Entasis blevet prækvalificeret til at give tilbud på bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og områdeudvikling ved Bellahøjhusene i København.

Esbensen prækvalificeret til parallelopdrag om NærHeden
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten A/S blevet prækvalificeret til parallelopdraget om 'NærHeden - den nye stationsnære bydel i Hedehusene'.

Læs mere om NærHeden og projektet her

Esbensen prækvalificeret til områdeudvikling af Skovlunde Bymidte
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er sammen med Tegnestuen Vandkunsten A/S og Marianne Levinsen Landskab A/S blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om en helhedsplan for Skovlunde Bymidte.

Læs mere om konkurrencen her

Esbensen prækvalificeret til udvikling af ny bymidte i Bording
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er sammen med Tegnestuen Vandkunsten A/S,
Marianne Levinsen Landskab APS, SNE architects,
WPS analysis & strategy og IEC - Institut for Centerplanlægning blevet prækvalificeret til at deltage i Ikast-Brande Kommune og Realdanias 
konkurrence om 'Nyt centrum i Bording'.


Esbensen prækvalificeret til ESCO-projekt  i Hvidovre Kommune
11.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er sammen med Danish Energy Management (DEM) og NCC blevet prækvalificeret til at byde på
Hvidovre Kommunes ESCO-projekt, omfattende gennemførsel af energibesparende tiltag på en række bygninger i Hvidovre Kommune.


Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er en del af Danish Management Group (DMG)

Læs mere om DMG


Job

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Dansk Energi Management A/S søger ingeniører

Med sammenslutningen af Dansk Energi Management og Esbensen i oktober 2012 er der skabt Danmarks måske største samlede ekspertise inden for energirigtigt byggeri, bæredygtighed, energiplanlægning, energibesparelser og vedvarende energi. 
 
Den nye organisation tilbyder bygherrer og myndigheder i ind- og udland det bedste som Danmark kan tilbyde inden for de nævnte fagfelter.
Vi har kontorer i København, Århus, Sønderborg og Oslo samt i en række lande i Asien og Afrika, og til vores mere end 100 ansatte og associerede på disse kontorer søges nye kollegaer, som vil være med i den spændende udvikling og ekspansion, som vi er i gang med såvel nationalt som internationalt.
 

Vi søger derfor:
2 VVS- og ventilationsingeniører
1 El-ingeniør

Læs mere
 
SØNDERBORG
Kongevej 58
DK-6400 Sønderborg

T : +45 7342 3100
E : sdb@esbensen.dk
KØBENHAVN
Galionsvej 64
DK-1437 København K

T : +45 8827 3300
E : kbh@esbensen.dk
AARHUS
Vestre Kongevej 4-6
DK-8260 Viby J.

T : +45 8619 2400
E : aar@esbensen.dk
NORGE
Drammensveien 130
N-0277 Oslo

T : +47 9285 8909
E : oslo@esbensen.dk