FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

Get Adobe Flash player

Nyheder

Prækvalifikationer
23.02.2015

Renovering og ombygning af Piberødhus
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Rørbæk & Møller Arkitekter og Ingholt Consult blevet prækvalificeret til at renovere og ombygge den bevaringsværdige Piberødhus-ejendom i Rudersdal. Bygningen, som er opført i 1920, skal ombygges til administrative formål, klinik for specialtandpleje, aflastnings-, udslusnings- og akutboliger for borgere med fysiske og psykiske handicap samt dagtilbud og aktivitetslokaler for borgere i Botilbud Ebberød, som er et botilbud for borgere med særlige behov og multiple handicap.

Hillerød Skolen Vest
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med JJW Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og 1:1 Landskab blevet prækvalificeret til ombygningen af den eksisterende skole, hvilket omfatter 5.100 kvm. med option på en ekstra etape på 1.350 kvm. Skolen kan blive den fjerde tilføjelse til rækken af skoler, vi aktuelt arbejder på sammen med Vestamager Skole i Ørestaden, Aabybro Skole i Jammerbugt og helhedsrenoveringen af Vigerslev Allés Skole i Valby.

Esbensen vinder rammeaftale for
Region Midtjylland
11.02.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører har på hold med vores søsterfirma Dansk Energi Management, KPF Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører og AURA vundet en 4-årig rammeaftale omkring energieffektivisering af offentlige bygninger i
elleve af regionens kommuner.


Rammeaftalen vedrører bl.a. teknisk rådgivning ifm. energieffektivisering af klimaskærme, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelleanlæg, gennemførelse af energiscreeninger og udarbejdelse af energimærker. 

Vi ser frem til at komme i gang.

Byudvikling i Kina
4.2.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har netop 
underskrevet kontrakt med den
kinesiske by Haiyan, som er en by med lidt under en mio. indbyggere. 

Fra underskrivelsen af kontrakten i Haiyan ses her Torben Esbensen (til venstre) og direktør Haihua Dai fra Haiyan Urban Investment Group.
Foto: Poul Valdemar Nielsen.

Esbensen skal rådgive omkring og bæredygtigt byggeri og design af et 60.000 m² udviklingsområde i Haiyan. 
Området ligger midt i Haiyan  by og er udlagt som park med vandløb, broer, pavilloner, stier, træer og buske. I areal svarer området til 
Frank Gehry`s havneprojekt i Sønderborg og skal ligesom havneprojektet være
CO2-neutralt. Der skal være boliger, butikker og anden form for erhverv.

Model: Park, Haiyan.
Energi Design Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Zero Carbon House i Haiyan, som Esbensen er rådgiver på, ligger i dette attraktive område sammen med yderligere tre huse, som skal energirenoveres. Målet for Haiyan er bl.a. at gøre området til et udstillingsvindue for gode danske energiløsninger. 


Torben Esbensen sammen med Sønderborgs borgmesterdelegation foran Zero Carbon House under opførelse
Eksisterende bygninger, som skal energirenoveres

Esbensen prækvalificeret til
Sundhedscenter Haderslev
2.2.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med KPF Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen vedr. et nyt sundhedscenter i Haderslev.
Haderslev Kommune og Region Syddanmark vil i samarbejde opføre og drive et sundhedscenter med fokus på den mentale sundhed.
Sundhedscentret skal styrke det nære sundhedsvæsen i området med én indgang til sundhedstilbud og borgerrettet forebyggelse. Centret skal rumme en bred vifte af kommunale og regionale aktiviteter fordelt på 4.500 kvm. med mulighed for udvidelse på 2.500 kvm.

Esbensen er blevet prækvalificeret til byudvikling af Fosnavåg
28-01-2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er, sammen med holdet bestående af norske Narud Stokke Wiig og Context, blevet prækvalificeret til at skabe et bud på en bæredygtig udvikling af den norske by Fosnavåg.
Projektet ”Framtidens bydger”er et pilotprojekt og er den del af den Norske Stats fokus på udviklingen af mindre distrikter og egne af landet.
Projektet ledes af Norske Arkitekters Landsforbund i samarbejde med TreFokus og miljøorganisationen Zero."

Esbensen prækvalificeret til rammeaftale vedr. energieffektivisering for Region Midtjylland
19.12.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Dansk Energi Management, KPF Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører og AURA blevet prækvalificeret til en 4-årig rammeaftale vedr. energieffektivisering af offentlige bygninger for
11 af regionens kommuner.

Effektiviseringen omhandler bl.a. klimaskærme, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelleanlæg og dertil skal der udføres energiscreeninger, projektering samt energimærkninger.

Helsingør Kommune
Etablering af solcelleanlæg - prækvalifikation
11.12.2014

Ifm. energirenovering af Helsingørs Kommunes
ejendomme, hvor Esbensen i samarbejde med
DEM A/S og Bascon A/S stå for totalrådgivningen, er udbud om prækvalifikation ifm. etablering af solcelleanlæg sendt til offentligørelse i 
TED - Supplement til Den Europæiske Unions Tidende.

Udbuddet omfatter projektering, levering, montering og idriftsættelse af tagplacerede solcelleanlæg på 4-6 forskellige ejendomme i Helsingør Kommune.

Se udbudsbekendtgørelsen her

Esbensen vinder ny Multiarena i Aabenraa
10.10.2014

På arkitekturens dag i Aabenraa blev det afsløret, hvem der havde vundet konkurrencen om byggeriet af den nye Multiarena i Aabenraa.

Esbensen Rådgivende Ingeniører er en del af det hold af arkitekter og ingeniører, som kom med det bedste forslag til Multiarenaen.Arkitekter på byggeriet er GPP Arkitekter og Kontur Arkitekter fra Aarhus, og desuden medvirker ingeniørfirmaet Bascon fra Aarhus samt Landskabslaboratoriet Grün.

Multiarenaen indeholder en stor opvisningsbane med omklædningsfaciliteter til elite håndbold, hvor banen også kan ændres til to almindelige håndboldbaner. Projektet omfatter endvidere en ny stor foyer, der binder den nye dobbelthal sammen med de eksisterende idrætshaller og svømmehallen ved Idrætscenteret i Aabenraa.

Byggeriet opfylder 2015 energikravene, men kan med installation af 115 m2 solceller opgraderes til et 2020 byggeri.

Esbensen varetager energirådgivning, 
bæredygtighed, indeklima, CTS, belysning og
EL-installationer samt byggeledelsen under byggeriets opførelse.

Multiarenaen er budgetteret til 75 mio . kr. og forventes at stå færdig i 2017.

Læs mere om projektet her

Modelfoto af Aabenraa Multiarena.
Modelfoto: GPP Arkitekter

RENOVER prisen 2014
15.9.2014

Esbensen har sammen med Kultur & Idrætscentret Fynshav, Søren Jensen Rådg.
Ing og arkitekt Chris Thurlbourne vundet prisen for
Danmarks bedste renovering 2014 –
”RENOVER prisen 2014”.

Om projektet lyder det bl.a.: Diamanten er en gammel sportshal i Fynshav i Sønderborg Kommune, som har undergået noget af en forvandling. Med renoveringen er Diamanten gået fra at være lukket, mørk og halvtom til at være lys, levende og bæredygtig – kvaliteter, der gør den berettiget til sit navn, Diamanten. Med innovative, bæredygtige løsninger og en ligefrem arkitektur fyldt af viril skaberglæde er Diamanten et overbevisende bud på, hvordan en gammel sportshal kan bearbejdes, så værdifuld identitet opstår. Diamanten viser, at der er håb for Danmarks 1.500 nedslidte og stedmoderligt behandlede sportshaller.

 
Projektet beskrives bl.a. som værende i den bæredygtige superliga med el-besparelser på op mod 60 %.

 Yderligere info: renover.dk

Vinderholdet - RENOVER prisen 2014

Esbensen vinder konkurrence om ’Udviklingsplan for Skovlunde Bymidte’
21.7.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har sammen med Vandkunsten, WSP group og
Marianne Levinsen Landskab
vundet idékonkurrencen om Skovlunde Bymidtes fremtidige udviklingsmuligheder.

Fem teams var inviteret til, at kommet med bud på en robust og langtidsholdbar helhedsplan og herunder svare på seks opstillede temaspørgsmål:  Mødesteder, Fortætning, Forbindelser, sammenhænge og vigtige steder, Bagsider til forsider,  Tryghed og Grønt i byen.
De fem Teams har iflg. Dommerbetænkningen grebet opgaven væsentlig forskelligt an.

Om Team Vandkunstens vinderforslag skriver en enig dommerkomité bl.a.
’Forslaget løser den overordnede besvarelse af helhedsplanen med et klart koncept og tydelige forudsætninger’ (Skovlunde Bymidte - Dommerbetænkning,2014, s.8)

Esbensen har stået for udvikling af en bæredygtighedsstrategi for den fremtidige udvikling af Skovlunde Bymidte samt beregninger af vind – og dagslysforhold for den foreslåede helhedsplan.

Esbensen er videre til fase 2 i konkurrencen om byudvikling ved Fasanvej Station
21.7.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er i team med Tegnestuen Vandkunsten A/S, TREDJE NATUR, PK3, ORBICON, WSP og Professor Peter Maskell gået videre til fase 2 i masterplankonkurrencen om byudvikling ved Fasanvej Station.

Byudvikling ved Fasanvej Station - Forslag
Illustration: Vandkunsten

Solceller i Sønderborg
17.7.2014

Sønderborg Kommune har valgt Esbensen som rådgiver i forbindelse med etablering af solcelleanlæg på 44 af kommunens bygninger. Den samlede investering forventes at beløbe sig til ca. 40 mio kr., og der forventes installeret
2,7 MW svarende til ca. 25.000 m2 solceller.

Esbensen skal screene alle bygninger, projektere solcelleanlæggene og udbyde dem i EU-udbud.

Efterfølgende varetager Esbensen også byggeledelsen i forbindelse med etablering af de
44 anlæg.

Esbensen har gode erfaringer med denne type opgaver, idet vi har tilsvarende projekter for Aarhus Kommune, Holbæk Kommune og Helsingør Kommune.

Sønderborg Produktionshøjskole m.  solceller.
Foto: Esbensen

Esbensen vinder rammeaftale med Lavenergiprogrammet Norge
17.7.2014

Esbensen har sammen med underrådgivere i
Norge og Danmark vundet 3 rammeaftaler, der løber de næste 3 år.

Esbensen var de eneste, der vandt alle
3 rammeaftaler indenfor følgende kategorier:

1. Arkitekter, ingeniører, håndværkere

2. Pædagogisk rådgivning og kvalitetssikring

3. Kommunikationstjenester

Det overordnede formål med Lavenergiprogrammet er at hæve kompetenceniveauet indenfor energieffektivisering og energiomlægning hos den professionelle del af byggefagene i Norge.

Læs mere om Lavenergiprogrammet her

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med de to første opgaver indenfor kategori 1 og 2.

Esbensen vinder konkurrencen om ny skole for Københavns Ejendomme -
Vestamager Skole
13.6.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har sammen med totalrådgivningsteamet bestående af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Ingeniører, Bang & Linnet Landskab samt Gade og Mortensen vundet konkurrencen om at bygge Vestamager Skole for Københavns Ejendomme, som kommer til at ligge i Arenakvarteret i Ørestad Syd.

Projektet er et bæredygtigheds fyrtårn og skolen skal afspejle folkeskolereformen og den ønskede idræts- og bevægelsesprofil. Vestamager Skole bliver 3-sporet og får plads til 750 elever og indeholder også 336 KKFO/fritidspladser, 168 klubpladser og en idrætshal.

Der er afsat 400,8 millioner kr. til etablering af skolen og ydereligere 3,5 millioner kr., som forventes anvendt på driftsforhold.

Esbensen skal stå for energi, bæredygtighed og indeklima samt projektering af El-, VVS- & Ventilationsinstallationer.

Vinderteamet 'gør klar' til Vestamager Skole.
Foto: Esbensen

Esbensen vinder Totalrådgivning vedr. energirenovering af 68 ejendomme for Helsingør Kommune

13.6.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S skal i samarbejde med konsortiet bestående af Dansk Energi Management A/S og Bascon A/S stå for totalrådgivning ifm. energirenovering af Helsingør Kommunes ejendomme. 

Ejendommene omfatter primært kultur & idræt, skoler og daginstitutioner. Renoveringen udføres i fagentrepriser. Udover almindelig byggeteknisk totalrådgivning, inkl. udbud og fagtilsyn, vil rådgivningen også omfatte byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, styring af idriftsættelse, oplæring af driftsfolk, energistyring og opfølgning på energibesparelser.

Renoveringen skal udføres over de næste 3-4 år.

Esbensen vinder KAB's Almenbolig+rammeaftale 4
6.6.2014

Esbensen har sammen med Vandkunsten, G.V.L Enterprise A/S, Sloth Møller og BM Byggeindustri
vundet konkurrencen om opførelse af 36 almene boliger på Gyldenstens Vænge i Frederikssund.
Almenbolig+4 er en videreudvikling af Almenbolig+3, som er en boligtype bestående af færdigproducerede bokselementer udført i moduler.

Det er teamets ambition at etablere en ny generation af rummelige familieboliger til en rimelig husleje.
Almenbolig+4 er også kendetegnet ved, at boligerne henvender sig til beboere med lyst til at deltage i driften og vedligeholdelsen af bebyggelsen.
Byggeriet på Gyldenstens Vænge skal opfylde kravene til lavenergiklasse 2020 iht. BR2010.

Esbensen har været ansvalig for udvikling af energikoncept og optimering af indeklima og skal i forbindelse med
opførelsen af KAB's Almenbolig+4 stå for projektering af energi, el,vvs og ventilation.

Esbensen har allerede været med til at opføre boliger af denne type ifm. Almenbolig+2 på
Amager og Almenbolig+3 i Rødovre, Smørum og Veksø.
Almenbolig +4. Illustration: Vandkunsten

Bygherrerådgiver for KEjd
ifm. nyt bibliotek og ny teatersal i Valby
19.3.2014

Esbensen A/S har sammen med
Kuben Management A/S og White A/S
vundet opgaven som bygherrerådgiver for Københavns Ejendomme i forbindelse med nyt bibliotek og ny teatersal i Valby.
Opgaven omfatter i fase 1 udarbejdelse af byggeprogram, fastlæggelse af udbudsstrategi samt en totaløkonomisk beregning og bæredygtighedsvurdering.
På baggrund af dette arbejde besluttes efterfølgende om projektet skal realiseres eller ej.

Arbejdet baseres på et ideoplæg udarbejdet af Københavns Kommune  og Claus Bjarrum Arkitekt
i et tæt samarbejde med Valby Lokaludvalg og andre interessenter.

Nyt bibliotek og ny teatersal i Valby
Illustration: Claus Bjarrum Arkitekter

3. etape af Grundtvigsparken i Sønderborg igangsættes 
4.3.2014

Esbensen er blevet bedt om at gå i gang med projekteringen af 3. etape af
Grundtvigsparken i Sønderborg.
Det er den sidste etape af et stort boligprojekt centralt i Sønderborg for Boligforeningen B42 sammen med Arkitektfirmaet 78 og Rambøll som konstruktionsingeniører.

Grundtvigsparken består herefter af 120 almene boliger i tæt-lavt byggeri med fokus på lavt energiforbrug og med solceller til strømforsyning.
Bebyggelsen er kendetegnet ved et meget flot fællescenter med indendørs svømmehal,
wellness område og cafe.
Det er da også gået meget hurtigt med at udleje de 120 boliger i Sønderborg.

Grundtvigsparken, Sønderborg
Illustration: A78

Esbensen vinder stort botilbud i Hadsten
28.2.2014

Sammen med Aarhus Arkitekter har Esbensen A/S vundet konkurrencen om et nyt botilbud på
4000 m² i Favrskov Kommune. Den samlede anlægssum er omkring 100 mio. kr.

Botilbudet består af 33 almene boliger, service- og fællesfaciliteter, 6 aflastningsboliger og et aktivitetscenter med specialtilbud for udviklingshæmmede.

Hadbjergparken, aktivitetscenter
Illustration: Aarhus Arkitekterne A/S

Udover Aarhus Arkitekterne og 
Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S består vinder holdet af Grün Landskabsarkitekter og 
Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniørfirma.

Holdet blev suveræne vindere af konkurrencen, selvom det ikke var det billigste forslag. Vinderparametrene var arkitektur, funktion og energidesign.

Esbensen skal stå for projektering af alle tekniske installationer samt rådgivning ifm. overholdelse af krav om energi og indeklima. 
Byggeriet skal overholde lavenergiklasse 2015 uden brug af vedvarende energi.

Hadbjergparken, gaderum. 
Illustration: Aarhus Arkitekterne A/S

Kannikegården -
nyt menighedshus til Ribe Domkirke
18.2.2014

I forbindelse med opførelsen af
Ribe Domsogns Menighedsråds nye hus skal Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S stå for projekteringen af VVS og El.
Det særlige ved denne opgave er, at der på byggegrunden er fundet en række arkæologiske fund. En murstensruin af kannikernes kloster fra år 1100 vil f.eks. blive integreret i bygningens udstillingsrum i stueetagen. 
Kannikegården, Udstillingsrum i stueetagen, Ribe
Illustration: Lundgaard og Tranberg Arkitekter

Projektet udføres i samarbejde med Lundgaard & Tranberg Arkitekter samt Oesten Ingeniører & Arkitekter i Aabenraa

Kannikegården, Ribe
Illustration: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Aa+ - energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger
12.2.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S skal som underrådgiver til Dansk Energi Management (DEM) assistere Aarhus Kommune i at energirenovere de kommunale bygninger. Esbensen skal bl.a. bidrage med sin faglige ekspertise på solcellerområdet.

Aarhus Kommune ønsker med energirenoveringen at gå foran med eksempler på, hvordan Aarhus Kommune i 2030 bliver CO2-neutralt.
Opgaven som bygherrerådgiver for Aarhus Kommune blev vundet af et konsortium bestående af DEM A/S & Bascon A/S.

Læs mere om Aarhus Kommunes energirenovering

Opstart af Seniorboliger Syd
12.02.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S skal sammen med Tegnestuen Vandkunsten A/S og
Marianne Levinsen Landskab Aps. 
stå for
udførelsen af den første halvdel af i alt
100 seniorboliger (4.500 m²) på 

Diakonissestiftelsens grund på Frederiksberg. 

Læs mere om seniorboligerne

Aktuelt 

BEHIND THE SCENES: ESBENSEN INGENIØRER 19.marts 2015 kl. 15.30 - 17.30
22-01-2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører inviterer bag facaden og udfordrer, hvordan fremtiden skal tænkes og bygges bæredygtigt. Viceadministrerende direktør, Peter Juhl Thorseng vil fortælle om virksomhedens forskellige projekter og om de mest anvendte principper inden for bæredygtighed.
Der gennemgås en række konkrete eksempler, hvor vi følger tankegangen og arbejdsprocessen fra idéfase til ibrugtagning for den aktuelle bygning.

Dato

19. Marts 2015

Tid

15:30 – 17.30

Sted

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/SGalionsvej 64
1437 København K

Pris

75 kr.

Arrangør

Dansk Arkitektur Center

Kontaktperson

Nanna Gryrithe Jardorf

Tilmelding

Tilmeld dig her


Læs mere om arrangementet 'Behind the Scenes:
Esbenens Ingeniøer' og DAC her
.

12. marts og 28. september 2015  
Energirenovering af bygninger

I samarbejde med Byggecentrum tilbyder Esbensen kursus i Energirenovering 

På dette kursus sættes der fokus på mulighederne for energibesparende renoveringstiltag og de formelle krav i Bygningsreglementet gennemgås. Udgangspunktet er konkrete energirenoveringsprojekter, hvor man ser nærmere på, hvilke muligheder der ligger i forbedringer af  klimaskærm, ventilationsanlæg, varmeanlæg og energiforsyning og sammenholder det med betydningen for indeklimaet og bygningsfysikken - for både enfamilie-boliger og etageboligbyggeri.
Kursusleder/Underviser: Frederik Nors
Civilingeniør- energi
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Olaf Bruun Jørgensen,
Fagchef
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Jørgen Søndermark,
Bygningingeniør og Arkitekt, Projektleder
Realdania Byg

Læs mere om kurset på Byggecentrums hjemmeside


Efter energirenovering - Langkærparken, Tilst
Foto: Esbensen

FORSVARET INDVIER SOLCELLEANLÆG I OKSBØLLEJREN
18.12.2014

Mandag den 15. december overtog Forsvaret et mere end 2000 kvadratmeter stort solcelleanlæg i Oksbøl-lejren.
Anlægget kan dække det, der svarer til 57 familiers elforbrug. 

Anlægget består af 1296 paneler, der har en årlig produktion på minimum 300.000 kWh. Det betyder, at omkring 14 % af Oksbøllejrens elforbrug fremover vil blive dækket af solenergi.

Panelerne i Oksbøl er monteret som et jordplaceret anlæg.
Det skyldes, at det er den økonomisk mest fordelagtige placering, både med hensyn til opførelse og vedligehold.

Solcelleanlægget i Oksbøl er det sidste anlæg i en række på ni anlæg, som er blevet opført i forbindelse med opfyldelsen af Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012- 2015.
I perioden har Forsvaret opført mere end 21.000 m2 solcellepaneler, der tilsammen har en forventet produktion på 3.035.000 kWh årligt.

Den rene energi sparer miljøet for 1429 ton CO2 hvert år, og med en kort tilbagebetalingstid, der typisk ligger på omkring otte år, er der oven i købet masser af år med gratis el tilbage i anlæggenes minimum 25-årige levetid.

Nye prækvalifikationer til Esbensen 
16.12.2014

Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold sammen med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, ÅF Lighting - Hansen og Henneberg, Gade & Mortensen Akustik og landskabsarkitekt Steen Høyer blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen omkring Museet for Danmarks Frihedskamp, som skal (gen)opføres i Churchillparken i København. Museet forventes indviet i 2018.

Renovering af 785 almene boliger
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold sammen med Friis & Moltke og Bascon blevet udvalgt til at afgive tilbud på renoveringen af i alt 59.728 kvm. almene boliger på Stengårdsvej i Esbjerg for Boligforeningen Ungdomsbo. Renoveringen er en del af en stor helhedsplan for området og vi vil gøre vores for, at vi kommer til at arbejde mere med energirenoveringer af almene boliger, som allerede er et af vores kerneområder. Vi ser frem til næste, spændende fase.

Velkommen til Esbensen to nye medarbejdere
5.11.2014

Esbensens københavnerkontor har, i den forgangne uge, haft glæden af at byde to nye medarbejdere velkommen.

Julian Lessing Jensen (JLJ), 28 år, er uddannet Civilingeniør, Bygnings Design fra DTU i 2012.
Julian kommer fra en stilling hos AI som Energi- og VVS-ingeniør og har erfaring med bl.a. projektering af VVS-installationer samt  energi og indeklima-beregninger.  

Michael Tang (MTA), 33 år, er uddannet bygningskonstruktør og er tiltrådt stillingen som teknisk designer. Michael har flere års erfaring med Revit og skal derfor være til implementeringen af Revit i Esbensen.
Michael har ligeledes kompetencer indenfor projektering ved hjælp af BIM, energirammeberegninger, budgetlægning, projekttidsplaner samt D&V-planer.

Velkommen til Esbensens nye medarbejdere
3.10.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har, hen over sommeren, haft fornøjelsen af at byde 5 nye mearbejdere velkommen.

Til vores kontor i Århus har vi pr. 1.10.2014 ansat Arkitekt Jesper Bendix Andreasen.

Jesper Bendix Andreasen, 33 år, er tiltrådt som projektleder, og skal arbejde med projektudvikling og -ledelse, procesfacilitering, tilbudsgivning og marketing for såvel Esbensen Rådgivende Ingeniører og søsterselakabet Dansk Energi Management A/S. Jesper B. Andreasen er uddannet arkitekt med fokus på bæredygtighed fra Kunstakadamiets Arkitektskole i København. Jesper B. Andreasen kommer fra en stilling som arkitekt og projektleder i arkitekt- og analysefirmaet ArchiMed, og har særlig erfaring med sundheds- og hospitalsbyggerier, -processer og -drift for bl.a. DNV-Gødstrup, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, Epilepsihospitalet Filadelfia og Diakonissestiftelsen.  

Sønderborgkontoret bød El-ingeniør Keld Mischorr velkommen d.3.7.2014. 

Keld Mischor, 49 år,  er tiltrådt som El-ingeniør og har siden sin ansætteldse arbejdet på etableringen af solcelleanlæg på 44 af Sønderborg Kommunes bygninger. Keld Mischoor har god erfaring med solcelleanlæg, idet han stod for solcelleafdelingen hos et større el-firma i Tønder i 2012-2013, hvor der blev installeret et stort antal solcelleanlæg i området. Her var Keld Mischorr ansvarlig for salg, screening, projektering, myndighedsbehandling, installation og idriftsættelse af flere hundrede solcelleanlæg, både små og mellemstore.
Keld Mischorr er uddannet elektriker og senere El-installatør og har bl.a arbejdet som projekterende og tilsynsførende hos Ingeniørgruppen Syd i Sønderborg. Keld Mischorr har desuden arbejdet som funktionær hos større el-installationsfirmaer, hos Automatik Syd og hos Servodan. Især fra Ingeniørgruppen Syd har han god erfaring med projektering og tilsyn med de traditionelle el-anlæg i bygninger og med el-besparende projekter. 

I København har Esbensen, pr. 1.10.2014, ansat VVS-ingeniør Peter Jensen .

Peter Jensen, 55 år, er en erfaren  VVS-ingeniør og har 30 års erfaring fra rådgiverbranchen indenfor stort set alle aspekter af VVS- og kloakinstallationer. Peter Jensen kommer fra et job hos JGJ Rådgivende Ingeniører, hvor han har været i 11 år og har tidligere også været ansat 11 år hos Rambøll og 6 år hos Birch og Krogboe.

Sidst, men ikke mindst skal Esbensen 2 nye studentermedhjælpere bydes velkommen.

Peter K. Bramsgart
er uddannet elektrikker med mere end 15 års erhververfaring og er på nuværende tidspunkt i gang med sidste del af installatøruddannelsen.

Kaare Hinz
er uddannet elektrikker og energiteknolog og kan bla. varetage opgaver på tværs af el- og vvs-området med henblik på energioptimering af bygningstekniske installationer og procesanlæg. Kaare Hinz er på nuværende tidspunkt i gang med overbygningen - Produktudvikling og Teknisk integration, som er en overbygning til energiteknologiuddannelsen.

RED Kina
17.7.2014

Esbensen gennemfører sammen med Dansk Energi Management et større demonstrationsprojekt med soldrevne køleanlæg til bygninger i byen Weihei i det nordøstlige Kina.

Der er tale om højtydende solfangere, som producerer varmt vand, der bruges til drift af absorptions køleanlæg.

Projektet er en del af det dansk-kinesiske samarbejdsprogram om udbredelsen af vedvarende energianlæg i Kina.

Model af demostrationsprojekt med soldrevne køleanlæg til bygninger. Model: Esbensen
Langkærparken, Tilst - efter energirenoveringen
Foto: Esbensen

Nordens største offentlige solcelleanlæg indvies
28.5.2014

Torsdag d. 22.5.2014 kunne Flystation Karup og Forsvarsminitster Nicolai Wammen indvie
nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872m² og med en kapacitet på 1200 kWp.
Inger Erhardtsen fra Esbensen og Forsvarsministeren Nicolai Wammen til indvielsen af solcelleanlæg på Flystation Karup
Foto: Kasper Paasch SDU

Esbensen har i fbm. etableringen af solcelleanlægget været bygherrerådgiver, projekterende og stået for projektopfølgning.

Udsnit af solcelleanlæg Flystation Karup
Foto: Kasper Paasch SDU

Foruden Flystation Karup har Esbensen stået i spidsen for etableringen af solcelleanlæg på Flystation Skydstrup ialt 3.936m², Antvorskov Kaserne ialt 3.936m² og Almegårds Kaserne ialt 2.038m².

Esbensen er stadig i gang med at hjælpe
forsvaret med at blive 'grønnere', og der er derfor et nyt solcelleanlæg på vej i Oksbøl på 2000m².

Se og hør TV MIDTVESTs interview med Forsvarsministeren


Læs mere om solceller her

DEM & Esbensen byder Kuala Lumpurs borgmester velkommen

I forbindelse med at Kuala Lumpurs borgmester, Hr. Datuk Phesal Bin Talib, og en delegation bestående af rådgivere og byplanlæggere samt repræsentanter fra Putrajaya er i Købehavn, skal de besøge DEM og Esbensen.
DEM og Esbensen vil præsentere vores erfaringer med bl.a. energieffektivitet og en holistisk tilgang til energirenovering samt  integreret energidesign i byplanlægning.

Fokus for borgmesterens besøg er grønne urbane løsninger.

Læs mere om borgmesterens besøg i København

Esbensen deltager i ekspertmøde
d. 25-28 marts 2014 - Napoli
26.3.2014

Olaf Bruun Jørgensen deltager i IEA Solar Heating & Cooling Programme (SHC) Task 51 tredje ekspertmøde i Napoli.
Formålet med Task 51 er at sætte fokus på solenergi og byplanlægning.

Læs mere om IEA SHC & Task 51 her

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er en del af Danish Management Group (DMG)

Læs mere om DMG


Job

Profil for Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S 

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S  er en del af koncernen Danish Management Group og råder over måske Danmarks største samlede ekspertise inden for energirigtigt byggeri, bæredygtighed, energiplanlægning, energibesparelser og vedvarende energi.

Vi er førende i Danmark inden for integreret energidesign af bygninger og dækker spidskompetencer inden for simulering af bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation som understøttes af konkret projektering ift. energidesign, indeklima, ventilation, VVS og El. Derudover udfører vi rådgivning og projektering inden for energibesparelsesprojekter hos såvel offentlige som private kunder. 

Sammen med visionære arkitekter og bygherrer gennemfører vi mange spændende og udfordrende byggeprojekter i Danmark og internationalt, der næsten alle har fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed.


Læs mere om Danish Management her
SØNDERBORG
Kongevej 58
DK-6400 Sønderborg

T : +45 7342 3100
E : sdb@esbensen.dk
KØBENHAVN
Galionsvej 64
DK-1437 København K

T : +45 8827 3300
E : kbh@esbensen.dk
AARHUS
Vestre Kongevej 4-6
DK-8260 Viby J.

T : +45 8619 2400
E : aar@esbensen.dk
NORGE
Drammensveien 130
N-0277 Oslo

T : +47 9285 8909
E : oslo@esbensen.dk