FREMTIDEN BLIVER KUN SÅ GOD SOM VI SELV BYGGER DEN

Get Adobe Flash player

Nyheder

Tre nye prækvalifikationer
18.05.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er den seneste uge blevet prækvalificeret til tre nye sager.

På hold med Rubow Arkitekter og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma er vi blevet prækvalificeret til en fire-årig rammeaftale for Falkonergårdens Gymnasium & HF, som omhandler en række udvidelses-, ombygnings- og renoveringsprojekter.

Sammen med Friis & Moltke og Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører er vi blevet prækvalificeret til energirenoveringen og udvidelsen af det socialpsykiatriske botilbud Boform Brovst, som skal leve op til fremtidige 2020-energikrav og sølv-certificeres efter DGNB-ordningen.

Og sammen med Kuben Management og Årstiderne Arkitekter er vi blevet prækvalificeret til bygherrerådgivning ifm. opførelsen af Fremtidens Plejehjem i Randers, hvor man ønsker at minimere energiforbruget og udfordre den traditionelle tankegang i forhold til byggeri af plejecentre både ift. indretning, materialevalg og bygningsmæssig udformning.

VINDER AF RAMMEAFTALER FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
6.5.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med vores søsterfirma, Dansk Energi Management, og Kuben Management blevet tildelt to rammeaftaler for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vedr. bygherrerådgivning i hhv. Øst- og Vestdanmark.
Og i samme ombæring skal det også fremhæves, at Dansk Energi Management på hold med Niras er blevet tildelt en tredje rammeaftale omhandlende miljø- og energiledelse for Forsvaret.

De tre rammeaftaler løber i to år med mulighed for en to-årig forlængelse.

VINDER AF MUSEET FOR DANMARKS FRIHEDSKAMP
6.5.2015

På den historiske dato, d. 5. maj, er holdet bestående af Esbensen Rådgivende Ingeniører, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører og ÅF Lighting udpeget som vindere af konkurrencen vedr. genopførelsen af Frihedsmuseet i København. Ambitionen med museet er at nå et bredere publikum ved at kombinere den unikke placering i Churchillparken med høj arkitektonisk kvalitet og optimale udstillingsbetingelser. Vi glæder os til det videre arbejde og det forventes, at det nye museum, hvoraf størstedelen bliver underjordisk, står klar i 2018.


Frihedsmuseet. Modelfoto: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Prækvalificeret 
6.5.2015

Esbensen er sammen med Årstiderne Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til opførelsen af et nyt domicil med tilhørende lagerbygning for DIN Forsyning.

Opgaven består af totalrådgivning i forbindelse af opførelse af ny administrationsbygning til DIN Forsyning i Esbjerg.
Projektet omfatter ca. 3000 m2 kontor og 2000 m2 opvarmet lager, som skal indeholde ca. 200 m2 værksted, samt udenomsarealer.
Energiforbrug og miljø er i højsædet, og et fokuspunkt som DIN Forsyning ikke vil gå på kompromis med i de nye bygninger. 

VINDER AF STORT RENOVERINGSPROJEKT
28.4.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører har på hold med Friis & Moltke og Bascon vundet renoveringen af i alt 60.000 kvm. boliger fordelt på 785 lejligheder og rækkehuse for Boligforeningen Ungdomsbo.

Boligerne, som alle er beliggende på Stengårdsvej i Esbjerg, skal renoveres, bygges om og lægges sammen, mens de tilhørende udearealer som et led i fremsikringen af området skal opgraderes, så de kommer til at indbyde til social aktivitet blandt beboerne.

Arbejdet starter op i løbet af maj og afsluttes i midten af 2018.
Vi ser frem til at komme i gang!
Luftfoto af de 785 lejligheder og området, som Esbensen skal være med til at renovere.

Esbensen er blevet prækvalificeret til bygherrerådgivning for
seniorbofællesskabet Midgård
14.4.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Emcon og Tegnestuen Vandkunsten blevet prækvalificeret til bygherrerådgivning for seniorbofællesskabet Midgård, som ønsker at opføre 30 almene seniorboliger samt et
fælleshus på Bybækgrunden i Farum.

Projektet udspringer af masterplanen "Farum I Udvikling", som vi var med til at vinde i 2012."

Vinder af Sundhedscenter Haderslev
10.4.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører har sammen med KPF Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører vundet konkurrencen om det kommende sundhedscenter i Haderslev.
Det 4.500 kvm. store sundhedscenter – med mulighed for udvidelse på 2.500 kvm. - kommer til at rumme en bred vifte af kommunale og regionale aktiviteter. Sundhedcenter Haderslev med fokus på at styrke den mentale sundhed og det nære sundhedsvæsen i området med én indgang til sundhedstilbud og borgerrettet forebyggelse.

Sundhedscentret bliver for Esbensens vedkommende det fjerde i rækken af sundhedscentrer,
indenfor de seneste to år, som Esbensen skal arbejde med.

Læs mere om Sundshedscenter Haderslev på Region Syddanmarks hjemmeside

Model: KPF Arkitekter

Esbensen prækvalificeret til kulturhusbyggeri i Norge
18.3.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Askim/Lantto Arkitekter, Arkitektkontoret GASA, Apeland, ETC, Multiconsult og Brekke & Strand blevet prækvalificeret til restaureringen og udvidelsen af Folkets Hus i Sauda.

Projektet har til formål at skabe nyt liv i den eksisterende bygning fra 1931 og transformere den til nyt kulturhus til glæde for de knapt 5.000 indbyggere i den gamle, stolte industriby for enden af Saudafjorden.

Sauda, Norge
Foto: www.sauda-vekst.no/om-sauda-vekst/

Esbensen prækvalificeret til to rammeaftaler for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
6.3.2015  

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Dansk Energi Management og Kuben Management prækvalificeret til bygherrerådgivning for FES i hhv. Øst- og Vestdanmark.

Aftalerne indebærer varetagelse af bygherrens interesser ifm. udarbejdelse af ideoplæg, programoplæg og byggeprogram; gennemførelse af 5 års eftersyn; arbejdsmiljøkoordinering; byggeledelse og fagtilsyn; projektledelse; afklaring og formulering af strategier, målsætninger, funktionsbehov og tekniske krav; samt udbudsforretninger og kontraktforhandlinger.

Prækvalifikationer
23.02.2015

Renovering og ombygning af Piberødhus
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med Rørbæk & Møller Arkitekter og Ingholt Consult blevet prækvalificeret til at renovere og ombygge den bevaringsværdige Piberødhus-ejendom i Rudersdal. Bygningen, som er opført i 1920, skal ombygges til administrative formål, klinik for specialtandpleje, aflastnings-, udslusnings- og akutboliger for borgere med fysiske og psykiske handicap samt dagtilbud og aktivitetslokaler for borgere i Botilbud Ebberød, som er et botilbud for borgere med særlige behov og multiple handicap.

Hillerød Skolen Vest
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med JJW Arkitekter, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og 1:1 Landskab blevet prækvalificeret til ombygningen af den eksisterende skole, hvilket omfatter 5.100 kvm. med option på en ekstra etape på 1.350 kvm. Skolen kan blive den fjerde tilføjelse til rækken af skoler, vi aktuelt arbejder på sammen med Vestamager Skole i Ørestaden, Aabybro Skole i Jammerbugt og helhedsrenoveringen af Vigerslev Allés Skole i Valby.

Esbensen vinder rammeaftale for
Region Midtjylland
11.02.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører har på hold med vores søsterfirma Dansk Energi Management, KPF Arkitekter, DRIAS Rådgivende Ingeniører og AURA vundet en 4-årig rammeaftale omkring energieffektivisering af offentlige bygninger i
elleve af regionens kommuner.


Rammeaftalen vedrører bl.a. teknisk rådgivning ifm. energieffektivisering af klimaskærme, installationer, systemer og anlæg samt investeringer i solcelleanlæg, gennemførelse af energiscreeninger og udarbejdelse af energimærker. 

Vi ser frem til at komme i gang.

Byudvikling i Kina
4.2.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har netop 
underskrevet kontrakt med den
kinesiske by Haiyan, som er en by med lidt under en mio. indbyggere. 

Fra underskrivelsen af kontrakten i Haiyan ses her Torben Esbensen (til venstre) og direktør Haihua Dai fra Haiyan Urban Investment Group.
Foto: Poul Valdemar Nielsen.

Esbensen skal rådgive omkring og bæredygtigt byggeri og design af et 60.000 m² udviklingsområde i Haiyan. 
Området ligger midt i Haiyan  by og er udlagt som park med vandløb, broer, pavilloner, stier, træer og buske. I areal svarer området til 
Frank Gehry`s havneprojekt i Sønderborg og skal ligesom havneprojektet være
CO2-neutralt. Der skal være boliger, butikker og anden form for erhverv.

Model: Park, Haiyan.
Energi Design Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

Zero Carbon House i Haiyan, som Esbensen er rådgiver på, ligger i dette attraktive område sammen med yderligere tre huse, som skal energirenoveres. Målet for Haiyan er bl.a. at gøre området til et udstillingsvindue for gode danske energiløsninger. 


Torben Esbensen sammen med Sønderborgs borgmesterdelegation foran Zero Carbon House under opførelse
Eksisterende bygninger, som skal energirenoveres

Esbensen prækvalificeret til
Sundhedscenter Haderslev
2.2.2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold med KPF Arkitekter og DRIAS Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen vedr. et nyt sundhedscenter i Haderslev.
Haderslev Kommune og Region Syddanmark vil i samarbejde opføre og drive et sundhedscenter med fokus på den mentale sundhed.
Sundhedscentret skal styrke det nære sundhedsvæsen i området med én indgang til sundhedstilbud og borgerrettet forebyggelse. Centret skal rumme en bred vifte af kommunale og regionale aktiviteter fordelt på 4.500 kvm. med mulighed for udvidelse på 2.500 kvm.

Esbensen er blevet prækvalificeret til byudvikling af Fosnavåg
28-01-2015

Esbensen Rådgivende Ingeniører er, sammen med holdet bestående af norske Narud Stokke Wiig og Context, blevet prækvalificeret til at skabe et bud på en bæredygtig udvikling af den norske by Fosnavåg.
Projektet ”Framtidens bydger”er et pilotprojekt og er den del af den Norske Stats fokus på udviklingen af mindre distrikter og egne af landet.
Projektet ledes af Norske Arkitekters Landsforbund i samarbejde med TreFokus og miljøorganisationen Zero."

Esbensen vinder konkurrencen om ny skole for Københavns Ejendomme -
Vestamager Skole
13.6.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har sammen med totalrådgivningsteamet bestående af Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jørgen Nielsen Ingeniører, Bang & Linnet Landskab samt Gade og Mortensen vundet konkurrencen om at bygge Vestamager Skole for Københavns Ejendomme, som kommer til at ligge i Arenakvarteret i Ørestad Syd.

Projektet er et bæredygtigheds fyrtårn og skolen skal afspejle folkeskolereformen og den ønskede idræts- og bevægelsesprofil. Vestamager Skole bliver 3-sporet og får plads til 750 elever og indeholder også 336 KKFO/fritidspladser, 168 klubpladser og en idrætshal.

Der er afsat 400,8 millioner kr. til etablering af skolen og ydereligere 3,5 millioner kr., som forventes anvendt på driftsforhold.

Esbensen skal stå for energi, bæredygtighed og indeklima samt projektering af El-, VVS- & Ventilationsinstallationer.

Vinderteamet 'gør klar' til Vestamager Skole.
Foto: Esbensen
Aktuelt 

28. september 2015  
Energirenovering af bygninger

I samarbejde med Byggecentrum tilbyder Esbensen kursus i Energirenovering 

På dette kursus sættes der fokus på mulighederne for energibesparende renoveringstiltag og de formelle krav i Bygningsreglementet gennemgås. Udgangspunktet er konkrete energirenoveringsprojekter, hvor man ser nærmere på, hvilke muligheder der ligger i forbedringer af  klimaskærm, ventilationsanlæg, varmeanlæg og energiforsyning og sammenholder det med betydningen for indeklimaet og bygningsfysikken - for både enfamilie-boliger og etageboligbyggeri.
Kursusleder/Underviser: Frederik Nors
Civilingeniør- energi
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Olaf Bruun Jørgensen,
Fagchef
Esbensen Rådgivende Ingeniører

Underviser: Jørgen Søndermark,
Bygningingeniør og Arkitekt, Projektleder
Realdania Byg

Læs mere om kurset på Byggecentrums hjemmeside


Efter energirenovering - Langkærparken, Tilst
Foto: Esbensen

FORSVARET INDVIER SOLCELLEANLÆG I OKSBØLLEJREN
18.12.2014

Mandag den 15. december overtog Forsvaret et mere end 2000 kvadratmeter stort solcelleanlæg i Oksbøl-lejren.
Anlægget kan dække det, der svarer til 57 familiers elforbrug. 

Anlægget består af 1296 paneler, der har en årlig produktion på minimum 300.000 kWh. Det betyder, at omkring 14 % af Oksbøllejrens elforbrug fremover vil blive dækket af solenergi.

Panelerne i Oksbøl er monteret som et jordplaceret anlæg.
Det skyldes, at det er den økonomisk mest fordelagtige placering, både med hensyn til opførelse og vedligehold.

Solcelleanlægget i Oksbøl er det sidste anlæg i en række på ni anlæg, som er blevet opført i forbindelse med opfyldelsen af Forsvarsministeriets klima- og energistrategi 2012- 2015.
I perioden har Forsvaret opført mere end 21.000 m2 solcellepaneler, der tilsammen har en forventet produktion på 3.035.000 kWh årligt.

Den rene energi sparer miljøet for 1429 ton CO2 hvert år, og med en kort tilbagebetalingstid, der typisk ligger på omkring otte år, er der oven i købet masser af år med gratis el tilbage i anlæggenes minimum 25-årige levetid.

Nye prækvalifikationer til Esbensen 
16.12.2014

Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold sammen med Lundgaard & Tranberg Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører, ÅF Lighting - Hansen og Henneberg, Gade & Mortensen Akustik og landskabsarkitekt Steen Høyer blevet prækvalificeret til projektkonkurrencen omkring Museet for Danmarks Frihedskamp, som skal (gen)opføres i Churchillparken i København. Museet forventes indviet i 2018.

Renovering af 785 almene boliger
Esbensen Rådgivende Ingeniører er på hold sammen med Friis & Moltke og Bascon blevet udvalgt til at afgive tilbud på renoveringen af i alt 59.728 kvm. almene boliger på Stengårdsvej i Esbjerg for Boligforeningen Ungdomsbo. Renoveringen er en del af en stor helhedsplan for området og vi vil gøre vores for, at vi kommer til at arbejde mere med energirenoveringer af almene boliger, som allerede er et af vores kerneområder. Vi ser frem til næste, spændende fase.

Velkommen til Esbensen to nye medarbejdere
5.11.2014

Esbensens københavnerkontor har, i den forgangne uge, haft glæden af at byde to nye medarbejdere velkommen.

Julian Lessing Jensen (JLJ), 28 år, er uddannet Civilingeniør, Bygnings Design fra DTU i 2012.
Julian kommer fra en stilling hos AI som Energi- og VVS-ingeniør og har erfaring med bl.a. projektering af VVS-installationer samt  energi og indeklima-beregninger.  

Michael Tang (MTA), 33 år, er uddannet bygningskonstruktør og er tiltrådt stillingen som teknisk designer. Michael har flere års erfaring med Revit og skal derfor være til implementeringen af Revit i Esbensen.
Michael har ligeledes kompetencer indenfor projektering ved hjælp af BIM, energirammeberegninger, budgetlægning, projekttidsplaner samt D&V-planer.

Velkommen til Esbensens nye medarbejdere
3.10.2014

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har, hen over sommeren, haft fornøjelsen af at byde 5 nye mearbejdere velkommen.

Til vores kontor i Århus har vi pr. 1.10.2014 ansat Arkitekt Jesper Bendix Andreasen.

Jesper Bendix Andreasen, 33 år, er tiltrådt som projektleder, og skal arbejde med projektudvikling og -ledelse, procesfacilitering, tilbudsgivning og marketing for såvel Esbensen Rådgivende Ingeniører og søsterselakabet Dansk Energi Management A/S. Jesper B. Andreasen er uddannet arkitekt med fokus på bæredygtighed fra Kunstakadamiets Arkitektskole i København. Jesper B. Andreasen kommer fra en stilling som arkitekt og projektleder i arkitekt- og analysefirmaet ArchiMed, og har særlig erfaring med sundheds- og hospitalsbyggerier, -processer og -drift for bl.a. DNV-Gødstrup, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler, Epilepsihospitalet Filadelfia og Diakonissestiftelsen.  

Sønderborgkontoret bød El-ingeniør Keld Mischorr velkommen d.3.7.2014. 

Keld Mischor, 49 år,  er tiltrådt som El-ingeniør og har siden sin ansætteldse arbejdet på etableringen af solcelleanlæg på 44 af Sønderborg Kommunes bygninger. Keld Mischoor har god erfaring med solcelleanlæg, idet han stod for solcelleafdelingen hos et større el-firma i Tønder i 2012-2013, hvor der blev installeret et stort antal solcelleanlæg i området. Her var Keld Mischorr ansvarlig for salg, screening, projektering, myndighedsbehandling, installation og idriftsættelse af flere hundrede solcelleanlæg, både små og mellemstore.
Keld Mischorr er uddannet elektriker og senere El-installatør og har bl.a arbejdet som projekterende og tilsynsførende hos Ingeniørgruppen Syd i Sønderborg. Keld Mischorr har desuden arbejdet som funktionær hos større el-installationsfirmaer, hos Automatik Syd og hos Servodan. Især fra Ingeniørgruppen Syd har han god erfaring med projektering og tilsyn med de traditionelle el-anlæg i bygninger og med el-besparende projekter. 

I København har Esbensen, pr. 1.10.2014, ansat VVS-ingeniør Peter Jensen .

Peter Jensen, 55 år, er en erfaren  VVS-ingeniør og har 30 års erfaring fra rådgiverbranchen indenfor stort set alle aspekter af VVS- og kloakinstallationer. Peter Jensen kommer fra et job hos JGJ Rådgivende Ingeniører, hvor han har været i 11 år og har tidligere også været ansat 11 år hos Rambøll og 6 år hos Birch og Krogboe.

Sidst, men ikke mindst skal Esbensen 2 nye studentermedhjælpere bydes velkommen.

Peter K. Bramsgart
er uddannet elektrikker med mere end 15 års erhververfaring og er på nuværende tidspunkt i gang med sidste del af installatøruddannelsen.

Kaare Hinz
er uddannet elektrikker og energiteknolog og kan bla. varetage opgaver på tværs af el- og vvs-området med henblik på energioptimering af bygningstekniske installationer og procesanlæg. Kaare Hinz er på nuværende tidspunkt i gang med overbygningen - Produktudvikling og Teknisk integration, som er en overbygning til energiteknologiuddannelsen.

RED Kina
17.7.2014

Esbensen gennemfører sammen med Dansk Energi Management et større demonstrationsprojekt med soldrevne køleanlæg til bygninger i byen Weihei i det nordøstlige Kina.

Der er tale om højtydende solfangere, som producerer varmt vand, der bruges til drift af absorptions køleanlæg.

Projektet er en del af det dansk-kinesiske samarbejdsprogram om udbredelsen af vedvarende energianlæg i Kina.

Model af demostrationsprojekt med soldrevne køleanlæg til bygninger. Model: Esbensen
Langkærparken, Tilst - efter energirenoveringen
Foto: Esbensen

Nordens største offentlige solcelleanlæg indvies
28.5.2014

Torsdag d. 22.5.2014 kunne Flystation Karup og Forsvarsminitster Nicolai Wammen indvie
nordens største offentlige solcelleanlæg på 7.872m² og med en kapacitet på 1200 kWp.
Inger Erhardtsen fra Esbensen og Forsvarsministeren Nicolai Wammen til indvielsen af solcelleanlæg på Flystation Karup
Foto: Kasper Paasch SDU

Esbensen har i fbm. etableringen af solcelleanlægget været bygherrerådgiver, projekterende og stået for projektopfølgning.

Udsnit af solcelleanlæg Flystation Karup
Foto: Kasper Paasch SDU

Foruden Flystation Karup har Esbensen stået i spidsen for etableringen af solcelleanlæg på Flystation Skydstrup ialt 3.936m², Antvorskov Kaserne ialt 3.936m² og Almegårds Kaserne ialt 2.038m².

Esbensen er stadig i gang med at hjælpe
forsvaret med at blive 'grønnere', og der er derfor et nyt solcelleanlæg på vej i Oksbøl på 2000m².

Se og hør TV MIDTVESTs interview med Forsvarsministeren


Læs mere om solceller her

DEM & Esbensen byder Kuala Lumpurs borgmester velkommen

I forbindelse med at Kuala Lumpurs borgmester, Hr. Datuk Phesal Bin Talib, og en delegation bestående af rådgivere og byplanlæggere samt repræsentanter fra Putrajaya er i Købehavn, skal de besøge DEM og Esbensen.
DEM og Esbensen vil præsentere vores erfaringer med bl.a. energieffektivitet og en holistisk tilgang til energirenovering samt  integreret energidesign i byplanlægning.

Fokus for borgmesterens besøg er grønne urbane løsninger.

Læs mere om borgmesterens besøg i København

Esbensen deltager i ekspertmøde
d. 25-28 marts 2014 - Napoli
26.3.2014

Olaf Bruun Jørgensen deltager i IEA Solar Heating & Cooling Programme (SHC) Task 51 tredje ekspertmøde i Napoli.
Formålet med Task 51 er at sætte fokus på solenergi og byplanlægning.

Læs mere om IEA SHC & Task 51 her

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S er en del af Danish Management Group (DMG)

Læs mere om DMG


Job

Dansk Energi Management, Esbensen og
Dansk Ejendoms Management søger
6-7 specialister til Aarhus, København og Sønderborg

12.05.2015

Dansk Energi Management A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S og Dansk Ejendoms Management A/S er en del af koncernen Danish Management Group og råder over måske Danmarks største samlede ekspertise inden for design og gennemførelse af energirigtigt byggeri, nye og eksisterende ejendomme, bæredygtighed, energiplanlægning, energibesparelser og vedvarende energi.

Vi tilbyder bygherrer og myndigheder i ind- og udland det bedste som Danmark kan tilbyde inden for de nævnte fagfelter. Vi har kontorer i København, Århus, Sønderborg og Oslo samt i en række lande i Asien og Afrika, og til vores ca 80 ansatte og associerede på disse kontorer søges nye kollegaer.

Se stillingsopslagene her

Profil for Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S 

Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S  er en del af koncernen Danish Management Group og råder over måske Danmarks største samlede ekspertise inden for energirigtigt byggeri, bæredygtighed, energiplanlægning, energibesparelser og vedvarende energi.

Vi er førende i Danmark inden for integreret energidesign af bygninger og dækker spidskompetencer inden for simulering af bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation som understøttes af konkret projektering ift. energidesign, indeklima, ventilation, VVS og El. Derudover udfører vi rådgivning og projektering inden for energibesparelsesprojekter hos såvel offentlige som private kunder. 

Sammen med visionære arkitekter og bygherrer gennemfører vi mange spændende og udfordrende byggeprojekter i Danmark og internationalt, der næsten alle har fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed.


Læs mere om Danish Management her
SØNDERBORG
Kongevej 58
DK-6400 Sønderborg

T : +45 7342 3100
E : sdb@esbensen.dk
KØBENHAVN
Galionsvej 64
DK-1437 København K

T : +45 8827 3300
E : kbh@esbensen.dk
AARHUS
Vestre Kongevej 4-6
DK-8260 Viby J.

T : +45 8619 2400
E : aar@esbensen.dk
NORGE
Drammensveien 130
N-0277 Oslo

T : +47 9285 8909
E : oslo@esbensen.dk